USLOVI IZNAJMLJIVANJA

OPŠTI USLOVI IZNAJMLJIVANJA

- Minimalna starost vozača 21 godina (starosnog ograničenja nema)
- Vozačka dozvola najmanje 2 godine
- Dokaz o identitetu (pasoš/lična karta i vozačka dozvola) 
- Minmalno trajanje najma je 1 dan/24h
- Plaćanje gotovinom, karticom ili virmanom 
- Dozvoljeno prekoračenje je 2h, nakon toga se zaračunava dodatni dan.

USLOVI KORIŠTENJA

Iznajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo:
a) od osobe koja nije navedena na najamnom ugovoru
b) za komercijalni prijevoz osoba ili imovine ili podnajam
c) za guranje, vuču bilo kojeg drugog vozila, prikolice ili drugog objekta 
d) za plaćeni prijevoz putnika i robe
e) za ispitnu (test) vožnju, natjecanje, brzinske probe ili trke
f) pod utjicajem alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih ljekova
g) protivno saobraćajnim ili bilo kojim drugim zakonskim propisima
h) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom

Svako od navedenih ograničenja vrijedi za svaku upotrebu iznajmljenog vozila. JANDRA CARS RENT A CAR odbija odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo prouzrokovano nepoštovanjem gornjih zabrana.

OPŠTE INFORMACIJE 

PREUZIMANJE I POVRAT VOZILA

Vozilo Vam se predaje u opšte dobrom i voznom stanju, sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i zakonski obveznim rezervnim djelovima i opremom. Bilo kakve primjedbe na stanje vozila, morate nam uputiti odmah po preuzimanju odnosno pregledu vozila s našim radnikom, prije nego što je voženo s Vaše strane.
Vozilo je cijelo vrijeme neotuđivo vlasništvo JANDRA CARS RENT A CAR i dostavljeno je u dobrom mehaničkom stanju.
Obvezujete se vratiti nam vozilo sa svim dokumentima, gumama, alatom, rezervnim djelovima i opremom u istom stanju kao kod preuzimanja, na dogovorenom mjestu i u dogovoreno vrijeme.

PRODUŽENJE NAJMA

Kada iznajmljivač želi produžiti najam, o tome mora 1 dan unaprijed obavijestiti JANDRA CARS RENT A CAR uz istovremeno podmirenje pune cijene produženog najma. U slučaju neispunjavanja ovog usova, smatra se da je iznajmljivač protupravno prisvojio vozilo, te ga je JANDRA CARS RENT A CAR dužan prijaviti nadležnom MUP-u.

OSIGURANJE

Sva vozila osigurana su od odgovornosti za štetu nanesenu trećem licu. 
Za dodatne informacije vezane za osiguranje, kontaktaktirajte JANDRA CARS RENT A CAR.

OSIGURANJE NE POKRIVA:

Osiguranje ni u kom slučaju ne pokriva, oštećenja guma, štete na donjem postroju vozila, mjenjaču, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača, štete na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulivanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila, štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili opojnih sredstava, štetu koju je napravio neovlašteni vozač, bilo koji oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj stanici.
Ukoliko vozilom upravlja neovlašćeno lice tj. lice koje nije navedeno u Ugovoru o najmu i prouzrokuje štetu, naplaćuje se pun iznos štete ili vrijednosti vozila u slučaju krađe.

POLICIJSKI ZAPISNIK OBAVEZAN JE ZA SVE VRSTE OSIGURANJA!

Ukoliko šteta/krađa vozila nije prijavljena nadležnim organima MUP-a, naplaćuje se pun iznos popravke ili vrijednosti vozila.
Zapisnik je neophodno sačiniti i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. oštećenja na parkingu od NN lica).

KVAROVI

U slučaju kvara na vozilu dužni ste odmah kontaktirati JANDRA CARS RENT A CAR i slijediti dalje upute. 

PRELAZAK PREKO GRANICE

Bez predhodne saglasnosti upotreba vozila van granica Bosne i Hercegovine nije dozvoljena. U koliko unajmljivač napusti teritoriju Bosne i Hercegovine i ne obavijesti JANDRA CARS RENT A CAR, a pri tom dođe do štete na vozilu ili krađe vozila, iznajmljivaču će se obračunati puni iznos štete ili tržišna vrijednost vozila.

GORIVO

Gorivo nije uključeno u cijenu najma. Vozilo se dostavlja i mora biti vraćeno sa punim rezervoarom spremnikom goriva ukoliko je tako iznajmljeno unajmljivaču. U slučaju da rezervoar nije pun, unajmljivač vraća vozilo sa zatečenim stanjem goriva, odnosno, sa stanjem goriva koje je bilo u rezervoaru prilikom unajmljivanja. U protivnom se zaračunava naknada za punjenje goriva i gorivo koje nedostaje spremniku po važećem cjeniku.

PROMETNI PREKRŠAJI I PARKING

Iznajmljivač odgovara za saobraćajne prekršaje i parking karte i poslije završenog najma. Obračun vrijedi poslije konačnog pregleda.

GUBITAK VLASNIŠTVA

JANDRA CARS RENT A CAR ne odgovara za Vaše osobno vlasništvo ili osobno vlasništvo druge osobe, koju je ostavio u ili na unajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama JANDRA CARS RENT A CAR-a. Iznajmljivač se potpisom ovog ugovora izričito odriče svakog zahtjeva koji bi proizašao zbog spomenutih gubitaka i sa njima povezanim štetama.

DOKUMENTI

Sva vozila su opremljena svim potrebnim dokumentima za prelazak preko državne granice i za njih unajmljivač odgovara u potpunosti.

PLAĆANJE

Ukoliko iznajmljujete kao fizičko lice troškove najma i sve eventualne dodatne troškove možete platiti gotovinski ili kreditnom karticom.
Prihvatamo MasterCard, Maestro, American Express, i Visa kreditne kartice.
Pravna lica najam plaćaju preko tekućeg računa.

Cijena uključuje:

- NEOGRANIČENU KILOMETRAŽU,
- DOSTAVU I PREUZIMANJE NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA,
- DOSTAVA NA AERODROM,
- DODATNI VOZAČ NA UGOVORU

LIČNI PODACI

Iznajmljivač  prima na znanje da će se lični podaci iz Ugovora o najmu automatski - kompjuterski obraditi. Iznajmljivač također izričito prihvaća da se navedeni mogu prenijeti drugima, a posebno u svrhu provjere i zaštite našeg vlasništva i dužničkih odnosa.

Korisnik svojim potpisom bezuslovno prihvaća JANDRA CARS RENT A CAR standardne usove te garantuje tačnost svih navedenih podataka.

NAPOMENA:

Radnici JANDRA CARS RENT A CAR-a, imaju pravo u bilo koje vrijeme kontrolisati vozila. U slučaju da se kod kontrole ustanovi da stranka ne poštuje uvjete Ugovora o najmu, radnici JANDRA CARS RENT A CAR-a ovlašteni su oduzeti vozilo.

U SLUČAJU SPORA NADLEŽAN JE SUD U BANJA LUCI.

VAŽNO !

U SLUČAJU KVARA NA VOZILU U INOSTRANSTVU, IZNAJMLJIVAČ JE DUŽAN KONTAKTIRATI JANDRA CARS RENT A CAR U VEZI POPRAVKA. U SUPROTNOM RAČUN ZA POPRAVAK PRIZNAJE SE U VISINI PROTUVRIJEDNOSTI U KM. PROMIJENJENI DIO SE MORA VRATITI KOD PODNOŠENJA RAČUNA. KOD PRELAZA DRŽAVNE GRANICE MORA SE CARINI DATI POTVRDITI RAČUN ZA POPRAVKE VOZILA.

0 0